O firmie

Firmę Safe Laser Group stworzyła trójka głównych właścicieli: inżynier-elektryk Tamás Rózsa, nauczycielka Mónika Peics i dr fizyki Károly Rózsa († 2017), który zajmował się rozwijaniem technologii laserowych już od 1963 roku. Jest posiadaczem kilku patentów na lasery gazowe, a jako naukowiec i profesor wizytujący brał udział w badaniach prowadzonych na czterech różnych uniwersytetach w USA, a także w Kanadzie, Australii, Japonii, Austrii i byłym Związku Radzieckim. Dr Rózsa przeprowadził także pierwszą udaną terapię światłem polarnym pod kierownictwem dr Katalin Csizmadia.

W 2012 roku patent „Safe Laser Light” otworzył nowy rozdział w historii laserów. W ramach tego patentu powstały lasery o relatywnie dużej mocy (30mW – 500mW), które są nieszkodliwe dla oczu i mogą być stosowane w przypadku wielu różnych schorzeń. Produkowane przez firmę Safe Laser Group lasery są bezpieczniejsze i skuteczniejsze, a ich dostępność nie ogranicza się wyłącznie do profesjonalistów.

Niedawno firma rozpoczęła współpracę z lekarzami różnych specjalizacji, aby móc dalej rozwijać i udoskonalać swoje produkty. W konsultacji z lekarzami wprowadzane będą wszelkie niezbędne zmiany, które pozwolą zapewnić najwyższą jakość laserów „Safe Laser”.

Urządzenia „Safe Laser” należą do klasy IIa według Dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych. Safe Laser wykorzystuje unikalny układ optyczny, dlatego jest jedynym laserem z grupy tzw. laserów „miękkich”, który może być bezpiecznie używany nie tylko w gabinetach lekarskich i placówkach medycznych, ale także w zaciszu domowym – i to bez okularów ochronnych.